Loyality Programu Aeroflotu pro malé a střední firmy

Výhody Loyality Programu Aeroflotu pro malé a střední firmy Organizace získává za nákupy/prolety letenek pro své zaměstnance body, za každou cestu kredit 2-3% ceny jízdného ( cena letenky bez tax a poplatků) jakmile nákupy letenek Organizace přesáhnou 38 000 CZK, lze kredit z nasbíraných bodů použít na nákup letenky. 1bod=1CZK Takto lze zakoupit letenku v...

Výhody Loyality Programu Aeroflotu pro malé a střední firmy

 • Organizace získává za nákupy/prolety letenek pro své zaměstnance body, za každou cestu
  kredit 2-3% ceny jízdného ( cena letenky bez tax a poplatků)
 • jakmile nákupy letenek Organizace přesáhnou 38 000 CZK, lze kredit z nasbíraných bodů použít na nákup letenky.
 • 1bod=1CZK Takto lze zakoupit letenku v libovolné ceně/ RBD/ tarifní skupině/ cestovní třídě
 • lze kombinovat výhody programu Aeroflot Bonus (program pro individuální cestující) a loyalty program pro SME
 • Letenky lze vystavovat přes TRAVEL ALLIANCE a.s. cestovní kancelář

Jak Program funguje?

 • Pro získání nároku na členství ve firemním programu Aeroflotu musí mít společnosti (Organizace) roční nákup letecké dopravy Aeroflotu nejméně 1 723 USD/1 463 EUR/ 38 010 CZK (target v CZK se bude 1x ročně přepočítávat podle aktuálního kurzu RUB).
 • Organizace získává za nákupy letenek pro své zaměstnance body
 • 1Bod = 1CZK ,
  kredit nasbíraný za nákupy lze použít na nákup letenky

Jak vstoupit do Programu?

 • Organizace vyplní formulář se žádostí na https://www.aeroflot.ru/pkl/forms/sales_offer
 • Společnost Aeroflot žádost zpracuje do deseti pracovních dnů, a pokud je žádost schválena, zašle na adresu uvedenou žadatelem e-mail s Podmínkami Programu*[*] Společnost Aeroflot PJSC si vyhrazuje právo odmítnout žádost bez uvedení důvodů.
 • Jako souhlas s Podmínkami Programu, Organizace e-mailem odešle podepsané Podmínky společnosti Aeroflot (naskenovaná kopie na e-mailovou adresu corporateapplication@aeroflot.ru; loyalty@aeroflot.ru).
 • Po obdržení podepsaných Podmínek udělí Aeroflot do tří pracovních dnů organizaci ID a login pro vstup do programu, vytvoří profil klienta na https://www.aeroflot.ru/gb-en/special_offers/corporate a zašle e-mailem uživatelskou příručku pro rezervace letenek.
 • Organizace předá ID člena programu agentovi/ cestovní kanceláři, který jej musí při rezervaci letenek pro zaměstnance Organizace vyplnit v poli Tour Code
 • Identifikační kód Organizace musí být zadán správně v okamžiku rezervace letenky s použitím formátu ITXXXXXXXX, kde XXXXXXXX je 8místné číslo účastníka programu. Pokud je v poli Tour Code zadáno neplatné identifikační číslo, bonusové body nebudou přiděleny.
 • Při vystavování letenky pro zaměstnance Organizace, která je členem Programu a zaměstnanec je současně i členem programu Aeroflot Bonus, agent doplňuje i ID Bonusové karty Aeroflotu, aby člen získal současně i bonusové míle.

Členství v Programu

 • Členství vzniká dnem, kdy byly Organizaci zaslány ID a login pro vstup do vlastního profilu Programu. Letenky rezervované od tohoto data (se správně vyplněným tour-codem ) se Organizaci započítávají do Programu.
 • Do programu lze započítat jen letenky vystavené pod kódem SU (letenka začíná 555) a operované vlastními lety Aeroflotu, Aurora Airlines, Rossia Airlines.
 • Body se připisují každé 2 týdny, cca 2 týdny po proletu
 • 1 bod = 1CZK, bude automaticky Organizaci vypočteno jako 2% (u nejnižšího targetu ) z použitého faru (cena letenky bez tax a poplatků). Při dosažení vyššího targetu se % zvyšuje na 2,5%, 3%
 • Profil Organizace může být deaktivován, pokud za 12 měsíců od vzniku programu není splněn minimální target 38 010CZK. V takovém případě jsou body získané Organizací zrušeny bez náhrady.
 • Před zrušením účtu bude Organizace dotázána na možnosti proletů v dalších 12-ti měsících
 • Pokud Organizace potvrdí předpoklad splnění minimálního targetu v následujících 12-ti měsících, bude profil Organizace zachován na dalších 12 měsíců.
 • Pokud na tento dotaz Organizace nebude reagovat, bude profil zrušen a Organizace bude o zrušení informována emailem. V tomto případě body nasbírané Organizací propadají bez náhrady.
 • Měna a země vystavování letenek je v profilu firmy konečná a nedá se změnit.

Vystavování letenek za získané body

 • Letenky za nasbírané body lze vystavit na www.aeroflot.com, platba získanými body a/nebo kartou Visa/MC
 • Bodový účet je aktivní pro vystavení letenek až po splnění minimálního targetu 1 723 USD/1 463 EUR/ 38 010 CZK
 • Za letenky zaplacené (i částečně) body se cestovateli nenačítají míle do programu Aeroflot Bonus a nebudou započítávány do targetu Programu.
 • Letenky mohou být vystaveny v libovolné dostupné cenové úrovni ( všechny tarify, RBD, fare groups, přepravní třídy)
+420 224 228 627 Facebook Youtube